اسکرول بار

 

 

 

 

تماس با ما تعرفه تبلیغات در باره ما

 

 

 

 

 

تعرفه تبلیغات در سایت باختر نما
جدول تبلیغات با ابعاد ۲۴۰* ۲۴۰
قیمت پس از کسر تخفیف به تومان نوع تبلیغ مدت زمان
۱۵۰/۰۰۰ نمایش در تمام صفحات سایت یک ماه
۴۰۰/۰۰۰ نمایش در تمام صفحات سایت سه ماه
۸۰۰/۰۰۰ نمایش در تمام صفحات سایت شش ماه
۱/۵۰۰/۰۰۰ نمایش در تمام صفحات سایت دوازده ماه
جدول تبلیغات با ابعاد ۴۶۰* ۶۰- پایین صفحه
قیمت پس از کسر تخفیف به تومان نوع تبلیغ مدت زمان
۱۰۰/۰۰۰ نمایش در تمام صفحات سایت یک ماه
۲۸۰/۰۰۰ نمایش در تمام صفحات سایت سه ماه
۵۲۰/۰۰۰ نمایش در تمام صفحات سایت شش ماه
۱/۰۰۰/۰۰۰ نمایش در تمام صفحات سایت دوازده ماه
توجه : در صورت نیاز به طراحی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان دریافت می گردد.